Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm
 • Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA
 • Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA
 • Thưởng 65.000 Point + 2 tỷ zen
 • Thời Gian : 14:00 08/04/2020 - 23:59 10/04/2020
 • Các nhân vật đạt số RESET nhiều nhất vào ngày 08 - 09 - 10 sẽ nhận quà xứng đáng
Đua Top Thử Nghiệm
Giải thưởng
Top 1 RESET mỗi ngày
< Đạt số lần reset nhiều nhất thực hiện trong ngày >
400.000 Gcoin

Cập nhật thêm Đua TOP Alphatest

TOP ALL nhận mỗi người 100k từ TOP1 đến TOP 5 ( Tính TOP All)


Thợ Golbin Tài Hoa
 • Thời Gian : 14:00 08/04/2020 - 23:59 10/04/2020
 • Level +13
 • Đủ 5 món chân,tay,mũ,áo,quần vd ( Mũ Ma Thuật + Luck + 4% + 5% , Áo Ma Thuật + Luck + 4% + 5% .....)
 • Lưu Ý : Đồ phải nguyên một set ( bộ ) vd bộ Ma Thuật,Thần Long , ......
 • Những ai báo danh ở bài viết trước đầy đủ yêu cầu sẽ được xếp trước
 • Căn cứ vào thời gian tham gia đăng bài sẽ chia xếp hạng top
 • Loại cuộc chơi với thành viên nào bấm sửa bài viết
 • http://www.upsieutoc.com/ Up hình để lấy link bỏ vào diễn đàn tại đây
Đua Top Thử Nghiệm
Giải thưởng
Top 1 300.000 Gcent
Top 2 200.000 Gcent
Top 3 100.000 Gcent
Thợ Golbin Tài Hoa II
 • Thời Gian : 14:00 08/04/2019 - 23:59 10/04/2019
 • Hãy là người quay ra đủ 5 cánh cấp 2 dành cho 5 chủng tộc
 • 5 Wing phải quay trực tiếp từ 1 nhân vật
 • Nếu xác định wing được quay từ 2 nhân vật - loại cuộc chơi
 • Những ai báo danh ở bài viết trước đầy đủ yêu cầu sẽ được xếp trước
 • Căn cứ vào thời gian tham gia đăng bài sẽ chia xếp hạng top
 • Loại cuộc chơi với thành viên nào bấm sửa bài viết
 • http://www.upsieutoc.com/ Up hình để lấy link bỏ vào diễn đàn tại đây
Đua Top Thử Nghiệm
Giải thưởng
Top 1 300.000 Gcent
Top 2 150.000 Gcent
Top 3 100.000 Gcent