Link gộp :
http://id.mu-hanoi.vn/gopsv/

Link Máy chủ sát nhập qua ( hãy vào tải game và tạo nhân vật ) :
: Trang Chủ - Tải Game - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : NORIA

Video hướng dẫn :
<strong><strong>