TOP EF Phần thưởng Vpoint
1
VoTacThien
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
SieuChuoi
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S
TOP DL
Phần thưởng Vpoint
1
NamDang
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
Cadic
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S
TOP DK
Phần thưởng Vpoint
1
Heroin
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
Adora
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S
TOP MG
Phần thưởng Vpoint
1
Koke
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
zKanh
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S
TOP RF
Phần thưởng Vpoint
1
GoKu
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
2Can
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S
TOP SUM
Phần thưởng Vpoint
1
969696
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
SumChuoi
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S
TOP DW Phần thưởng Vpoint
1
XxVIPxX
2 Hộp quà bạc +10 Bùa chaos + 30B +30S
2
HoaYeu
1 Hộp quà bạc + 20S + 20S

Phần thưởng sẽ đc phát từ 15h đến 22h các bạn lưu ý dọn sạch hòm đồ chung nhé