TOP NẠP THẺ
Phần thưởng
1 Wing 2 Luck + MNL
1 Bộ Ring Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
2 Wing 2 Luck
1 Bộ Ring 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
3 Wing 2
1 Pen 1 option ( Tự chọn ) 4% tính năng
4 - 5 Wing 2


SieuBoss 42500000
Dybaykoem 31250000
SieuChuoi 30000000
4 DarkElf 20750000
5 DangCapNo2 12500000♦ Đặc Biệt ( Event không kết thúc ) Tính từ lúc nạp ban đầu* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Option vào 1 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Option vào 02 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Option vào 03 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím) .

* Top Vua Nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Option vào 04 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Option vào 05 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím).

SieuBoss 42500000
Dybaykoem 31250000
SieuChuoi 30000000
4 DarkElf 20750000

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Lưu ý : Các bạn nhận giải option vui lòng dọn sạch hòm đồ và để các món ở trên cùng