TOP
Phần thưởng
1 50B +50S 500.000 Gcoin
2 30B + 30S + 300.000 Gcoin
3 20B + 20S + 200.000 Gcoin
4 - 5 10B 10S + 100.000 Gcoin

Giải thưởng sẽ được phát vào 10h đến 15h mai

Lưu ý các bạn dọn sạch hòm đồ chung nhé1 Cadic 0 43 Lord Emperor 05/11 00:07:18
2 ViKingHP 0 43 Hight Elf 05/11 00:08:04
3 GoKu 0 43 First Master 05/11 00:08:13
4 SoTiEmDi 0 43 Hight Elf 05/11 00:08:25
5 99999 0 43 Grand Master 05/11 00:08:50