em train 2 ngày mắt mờ tay run ở Tarkan 1 mà ko rớt 2 skill này luôn anh admin ơi!!!
nhờ anh admin kiểm tra fixx lại dùm với... T_T