Phần thưởng đua Top 48 Giờ Sever HUYỀN THOẠI 2


ĐUA TOP 48 GIỜ Phần Thưởng
Top 1 250.000 GCOIN
Top 2 200.000 GCOIN
Top 3 150.000 GCOIN
Top 4 100.000 GCOIN
Top 5 50.000 GCOIN


1 KingBap 0 20 Soul Master 20/08 00:12:53
2 DeoSoAi 0 20 DarkLord 20/08 00:15:30
3 BanhBao 0 20 Soul Master 20/08 00:16:31
4 SH300i 0 20 DarkLord 20/08 00:16:46
5 Heroin 0 20 Soul Master 20/08 00:18:21

ĐÃ phát vào tài khoản mọi người