Có lẽ nhiều Fan Mu Online chỉ chú tâm vào những Option Excellent của Ring & Pendant mà quên đi thuộc tính của từng nguyên tố...!!
Đây là các tính năng riêng biệt của từng Loại Ring,Pen cho các bạn nâng nao trình độ PVP & PVE nhé!!


Như các bạn đã biết thì ring và pedan là 1 trong 2 loại item cần thiết và có tác dụng quan trọng gần tương đương với 1 món vũ khí exl + 2 món quần áo exl nếu giống nhau về option. Ở ring và pedan thì tính năng về option exl hoàn toàn giống lần lượt item phòng thủ và tấn công.
Vậy ngoài ra nó còn có tác dụng gì ? Đó chính là nằm ở dòng kháng của tùy từng chủng loại pedan và ring. Dưới đây là 1 số thông tin cơ bản về tính năng kháng của từng loại pedan + ring :
* Pedan lửa : giảm sát thương skill có tính chất lửa + hiện tượng giật
* Pedan sét : giảm sát thương skill có tính chất sét + hiện tượng đẩy lùi
* Pedan + Ring băng : giảm sát thương skill có tính chất băng + hiện tượng làm chậm
* Pedan + Ring kỹ năng : tăng khả năng sát thương thêm của skill + tăng khả năng gây hiệu ứng
* Pedan + Ring gió : giảm sát thương có tính chất gió + giảm hiệu ứng nổ dmg từ combo
* Ring đất : giảm tỉ lệ bị văng khi nổ quái tại CC ( hỗn nguyên lâu )
* Ring độc : giảm sát thương skill có tính chất độc + hiện tượng rút máu
Với việc sử dụng chúng thế nào thì theo tôi các bạn nên trang bị riêng biệt 1 bộ chuyên dụng đồng bộ với nhau về thuộc tính để có khả năng tác dụng tốt nhất. Và đối với cấp + càng cao thì chúng càng có tác dụng lớn hơn và rõ rệt hơn về khả năng kháng.