Chào Các Bạn !!
Topic này lập ra để hướng dẫn những bạn chưa biết địa điểm rơi đồ làm nhiệm vụ cấp 1,2 nhé
những bạn nào biết rồi xin đừng comment, cảm ơn

Nhiệm Vụ Cấp 1(Nhiệm Vụ 150)

NPC Sevina tại Devias(183,31)

Nhiệm Vụ Này Được Chia Làm 2 Giai Đoạn:


 • - Giai đoạn 1:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
   Cuốn Sách Đế Vương

  • + Nơi tìm: Lost Tower 1, Atlans 1


 • - Giai đoạn 2:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
   • Chiến binh: thanh gươm gãy
   • Phù thủy: linh hồn phù thủy
   • Tiên nữ: nước mắt tiên nữ


   Thanh Gươm Gãy
   Linh Hồn Phù Thủy
   Nước Mắt Tiên Nữ

  • + Nơi tìm: Lost Tower 7
Nhiệm Vụ Cấp 2(Nhiệm Vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)

Nhiệm Vụ Này Được Chia Làm 2 Giai Đoạn:


 • - Giai đoạn 1:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon
   Chiếc Nhẫn Vinh Quang

  • + Nơi tìm: Tarkan


 • - Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
   Viên Ngọc Cổ

  • + Nơi tìm: Tarkan


Lưu Ý
: phải nhận nhiệm vụ thì vật phẩm nhiệm vụ mới rớt ra