Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)

Giới thiệu chung

- Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.
- Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.[COLOR=rgb(0, 0, 0)]- Các luật trong Lâu Đài Máu:[/COLOR]


 • + Các áo tàng hình với cấp độ tương ứng sẽ biến mất sau khi vào Lâu đài máu.
 • + Lệnh dịch chuyển vẫn có hiệu lực sau khi vào Lâu đài máu.
 • + Người chơi không được phép vào sau khi Lâu đài máu đóng hoặc bắt đầu cuộc chiến.
 • + Khi nhân vật bị giết trong Lâu đài máu sẽ trở về Devias.
 • + Sử dụng bùa về làng trong Lâu đài máu sẽ đưa người chơi trở về Devias.
 • + Không bị mất điểm kinh nghiệm khi người chơi bị giết trong Lâu đài máu.
 • + Không mất zen khi bị giết trong Lâu đài máu.
 • + Không rớt đồ trên người khi bị giết.
 • + Không cho phép giết người trong Lâu đài máu.
 • + Sau khi nhiệm vụ trong Lâu đài máu bắt đầu, người chơi không thể di chuyển đến vùng an toàn khác.
 • + Nhân vật ở lâu Lâu đài máu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa về Devias.
 • + Nếu nhiệm vụ được hoàn thành trong thời gian quy định (15 phút) tất cả quái vật sẽ biến mất và Lâu đài máu sẽ đóng cửa sau 2 phút sau đó các nhân vật sẽ được đưa về Devias.
 • + Những kỹ năng có thể sử dụng được trong vùng an toàn
  • o Tăng sức phòng thủ
  • o Tăng sức đánh
  • o Tăng sinh mệnh
  • o Tăng lượng máu
  • o Phòng thủ năng lượng


 • + Không thể giao dịch trong Lâu đài máu.
 • + Khi máu của Tiểu qủy hoặc Thần hộ mệnh tụt đến 0 nó sẽ tự động thay cái khác nếu có sẵn trong thùng đồ.
 • + Mỗi nhân vật trong một tài khoản được phép vào Lâu đài máu 6 lần 1 ngày.Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)

Giới thiệu chung

- Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.
- Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.[COLOR=rgb(0, 0, 0)]- Các luật trong Lâu Đài Máu:[/COLOR]

+ Các áo tàng hình với cấp độ tương ứng sẽ biến mất sau khi vào Lâu đài máu.
+ Lệnh dịch chuyển vẫn có hiệu lực sau khi vào Lâu đài máu.
+ Người chơi không được phép vào sau khi Lâu đài máu đóng hoặc bắt đầu cuộc chiến.
+ Khi nhân vật bị giết trong Lâu đài máu sẽ trở về Devias.
+ Sử dụng bùa về làng trong Lâu đài máu sẽ đưa người chơi trở về Devias.
+ Không bị mất điểm kinh nghiệm khi người chơi bị giết trong Lâu đài máu.
+ Không mất zen khi bị giết trong Lâu đài máu.
+ Không rớt đồ trên người khi bị giết.
+ Không cho phép giết người trong Lâu đài máu.
+ Sau khi nhiệm vụ trong Lâu đài máu bắt đầu, người chơi không thể di chuyển đến vùng an toàn khác.
+ Nhân vật ở lâu Lâu đài máu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa về Devias.
+ Nếu nhiệm vụ được hoàn thành trong thời gian quy định (15 phút) tất cả quái vật sẽ biến mất và Lâu đài máu sẽ đóng cửa sau 2 phút sau đó các nhân vật sẽ được đưa về Devias.
+ Những kỹ năng có thể sử dụng được trong vùng an toàn
o Tăng sức phòng thủ
o Tăng sức đánh
o Tăng sinh mệnh
o Tăng lượng máu
o Phòng thủ năng lượng

+ Không thể giao dịch trong Lâu đài máu.
+ Khi máu của Tiểu qủy hoặc Thần hộ mệnh tụt đến 0 nó sẽ tự động thay cái khác nếu có sẵn trong thùng đồ.
+ Mỗi nhân vật trong một tài khoản được phép vào Lâu đài máu 6 lần 1 ngày.