PDA

View Full Version : Thông Báo - Huyền Thoại 2 Hoãn hộp sever !! 21:00 bắt đầu gộp 18/09LandOfPhi
09-17-19, 10:11 PM
Do lỗi link gộp chưa thích hợp đc BQT hoãn thời gian gộp đến ngày mai

Cảm ơn mọi người

Phamcanh
09-21-19, 09:39 PM
mong ADm xem xet
ae chuyen qua ai cung duoc tang ring pen sao minh ko co.
nv 66M1Sirius mong adm tang 1 pen 10 ,2 ring 4 gst
voi lai ben ht2 nv CanhSirius con 1000Wcoin chuyen sang 66M1Sirius ko co !