PDA

View Full Version : Góp Ý Item 380vannhuva
08-12-19, 11:31 PM
Người chơi game chúng tôi yêu cầu bên Ban Quản Trị MU sửa lỗi Item 380 ngay. Đeo đồ 380 cũng chỉ để lấy đẹp thôi à. Ban Quản Trị Kêu lên diễn đàn đang bài rồi sẽ xử lý vậy có bài đăng rồi sao mà vẫn chưa sửa lỗi.
Ban Quản Trị MU định để những menber như chúng tôi đợi đến khi nào đây
Ban Quản Trị vào mà đọc rồi sửa lỗi đi nhé

LandOfPhi
08-12-19, 11:46 PM
Người chơi game chúng tôi yêu cầu bên Ban Quản Trị MU sửa lỗi Item 380 ngay. Đeo đồ 380 cũng chỉ để lấy đẹp thôi à. Ban Quản Trị Kêu lên diễn đàn đang bài rồi sẽ xử lý vậy có bài đăng rồi sao mà vẫn chưa sửa lỗi.
Ban Quản Trị MU định để những menber như chúng tôi đợi đến khi nào đây
Ban Quản Trị vào mà đọc rồi sửa lỗi đi nhé

Cảm ơn bạn đã đóng góp. Item 380 bên mình là lv 380 mới kích hoạt vũ khí. Mình sẽ test vào báo lại các bạn sớm nhất

vannhuva
08-13-19, 12:29 AM
Cảm ơn bạn đã đóng góp. Item 380 bên mình là lv 380 mới kích hoạt vũ khí. Mình sẽ test vào báo lại các bạn sớm nhất

Kinh thua BQT Toi da test r vk 380 ngang vs vu khi ex thuong co khi ex thuong` con` khoe hon va` toi da lv400

LandOfPhi
08-13-19, 09:37 AM
Kinh thua BQT Toi da test r vk 380 ngang vs vu khi ex thuong co khi ex thuong` con` khoe hon va` toi da lv400

Oke bạn. Mình sẽ test lại vào cập nhật sớm nhất cho mọi người