PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng kết Đua Top all và Top Phú Hộ máy chủ Huyền ThoạiLandOfPhi
08-11-19, 12:32 AM
Phần thưởng đua Top tuần Sever HUYỀN THOẠI
<tbody>
TOP CLASS DW
Phần Thưởng


Top 1
ChuCuDeAnh
500.000 GCOIN + Lông Vũ


Top 2
Vulcanus
200.000 GCOIN + 30B 30S
Top 3
KANGXIII
100.000 GCOIN + 20b 20s</tbody><tbody>
TOP CLASS MG
Phần Thưởng


Top 1
towsweet
500.000 GCOIN + Lông Vũ


Top 2
ZHoiNach
200.000 GCOIN + 30B 30S
Top 3
MULON
100.000 GCOIN + 20b 20s</tbody><tbody>
TOP CLASS DL
Phần Thưởng


Top 1
TopVKL
500.000 GCOIN + Lông Vũ


Top 2
ZzSATzZ
200.000 GCOIN + 30B 30S
Top 3
DLz0ne
100.000 GCOIN + 20b 20s</tbody><tbody>
TOP CLASS EF
Phần Thưởng


Top 1
DaEmPheRoi
500.000 GCOIN + Lông Vũ


Top 2
ElfBuff
200.000 GCOIN + 30B 30S
Top 3
TuanDaiKA
100.000 GCOIN + 20b 20s</tbody>


<tbody>
TOP CLASS DK
Phần Thưởng


Top 1
Songoku
500.000 GCOIN + Lông Vũ


Top 2
TuanDaiKa
200.000 GCOIN + 30B 30S
Top 3
KANGXIXX
100.000 GCOIN + 20b 20s</tbody>


<tbody>
ĐUA TOP PHÚ QUÝ
CHIẾN BINH QUÝ TỘC
Phần Thưởng
Top 1


<tbody>
[ Wing 2 ] + Luck + Luck mnl
và
[ Bộ Item Vũ Khí Kundun ] + Luck + 2 Option Tùy Chọn

3 item lên +12 1 item lên +13

</tbody>

Top 2


<tbody>
[ Wing 2 ] + Luck
và
[ Bộ Item Vũ Khí Kundun] + Luck + 2 Option Tùy Chọn
1 Item lên + 12 và 1 Item lên + 13</tbody>

Top 3


<tbody>
[ Wing 2 ]
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] + Luck + 2 Option Tùy Chọn</tbody>

Top 4


<tbody>
Wing 2
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] + Luck + 1 Option Tùy Chọn

</tbody>

Top 5


<tbody>
[ Wing 2]


</tbody>


</tbody><tbody>
http://id.mu-hanoi.vn/HT/templates/images/ranks/1.png
Orion
13750000


http://id.mu-hanoi.vn/HT/templates/images/ranks/2.png
KANGXIII
10800000


http://id.mu-hanoi.vn/HT/templates/images/ranks/3.png
TuongQuan
8750000


http://id.mu-hanoi.vn/HT/templates/images/ranks/4.png
DLz0ne
7500000


http://id.mu-hanoi.vn/HT/templates/images/ranks/5.png
Longg
750000

</tbody>


Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

xhdpk
08-11-19, 01:09 AM
top1 ef nv DaEmPheRoi > top 1 class ef

towsweet
08-11-19, 01:09 AM
nhân vật towsweet
top1 class MG
nhân vật TopVKL
top1 class DL
nhân vật DLZ0ne
top 3 class DL

CamMom
08-11-19, 01:16 AM
tóp 1 dw : ChuCuDeAnh 500k + 1 LV

Top 1 Ef : DaEmPheRoi 500k + 1 LV

KANGXIII
08-11-19, 01:27 AM
Nhân vật : KANGXIII
Phần thưởng : Top 2 ĐUA TOP PHÚ QUÝ
CHIẾN BINH QUÝ TỘC
Dòng hoàn hảo muốn chọn : Vũ khí op 2% vs 20 cấp độ phép thuật + 13
Khiên 4% GST 5%PD + 12

Nhân vật : KANGXIII
Phần thưởng : Top 3 Đua top class DW

Nhân vật : KANGXIXX
Phần thưởng : Top 3 Đua top class DK

0oSATo0
08-11-19, 07:28 AM
nv ZzSATzZ top 2 DL

DLz0ne
08-11-19, 07:36 AM
nv: DLz0ne
1- Top4 phú hộ , nhận : W2 MG và vk Box5 luck 10%
2- Top 3 Class DL

nv: TopVKL
1- TOp 1 class DL. Nhận 500k và 1 lông vũ

philong
08-11-19, 07:38 AM
Nhân vật :Longg
Top 5 ĐUA TOP PHÚ QUÝ
CHIẾN BINH QUÝ TỘC
Phần thưởng : W2 DK