PDA

View Full Version : Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Đua TOP ALphatest Máy chủ Huyền Thoại 2Hoàng Nam
08-10-19, 09:13 PM
Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Thưởng 32.000 Point + 2 tỷ zen
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png)Thời Gian : 13:00 15/08/2019 - 12:00 17/08/2019


<tbody>
Đua TÓP Alphatest
Giải Thưởng


TOP 1
500.000 Gcent


TOP 2
250.000 Gcent


TOP 3 4 5
100.000 Gcent

</tbody>
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Thợ Golbin Tài Hoa

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Sét đồ Luck + 2 option bất kỳ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Level +13
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Đủ 5 món chân,tay,mũ,áo,quần vd ( Mũ Ma Thuật + Luck + 4% + 5% , Áo Ma Thuật + Luck + 4% + 5% .....)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Lưu Ý : Đồ phải nguyên một set ( bộ ) vd bộ Ma Thuật,Thần Long , ......
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Những ai báo danh ở bài viết trước đầy đủ yêu cầu sẽ được xếp trước
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Loại cuộc chơi với thành viên nào bấm sửa bài viết
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) http://www.upsieutoc.com/ Up hình để lấy link bỏ vào diễn đàn tại đây
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png)Thời Gian : 13:00 15/08/2019 - 11:59 17/08/2019


<tbody>
Đua Top Thử Nghiệm
Giải Thưởng


TOP 1
500.000 Gcent


TOP 2
250.000 Gcent


TOP 3
100.000 Gcent

</tbody>

LandOfPhi
08-12-19, 11:54 PM
uppppppppppppppp

danghn
08-14-19, 07:23 PM
cho test 32k point cộng ko phê fixx 65k point bơm máu cho đã :)

muonline
08-14-19, 08:28 PM
Muonline
DK set Ma thuật luck 4 % 10%

Hoàng Nam
08-14-19, 09:04 PM
cho test 32k point cộng ko phê fixx 65k point bơm máu cho đã :)

32k test mới chuẩn bạn

xl5lion2
08-15-19, 07:31 PM
TK : xl5lion258
Ingame : SH300i

xl5lion2
08-15-19, 07:34 PM
TK : xl5lion258
Ingame : SH300i

gianghau
08-16-19, 05:18 PM
TK : gianghau
Ingame : HuongGiang

LandOfPhi
08-17-19, 01:19 PM
Các bạn Đua TÓP ko gửi hình ảnh sét 13 ra báo danh như vậy BQT không chấp nhận