PDA

View Full Version : Thông Báo Tạm hoãn CTC máy chủ Huyền ThoạiLandOfPhi
08-10-19, 01:08 PM
Do CTC gặp sự cố BQT Tạm hoãn CTC sang Tuần sau

Đền Bù về CTC Tối nay BQT sẽ chuyển thành event thả Kundun ở máp Stadium

Lúc 20:00 Sever 2 . Kundun sẽ tăng x3 Phần thưởng.

Mời các bạn tham gia. MU Hà Nội Xin Thông Báo