PDA

View Full Version : Sự Kiện Tổng kết Thi đấu PK Class Máy chủ Huyền Thoại 1LandOfPhi
08-04-19, 10:44 PM
Clas DL

<tbody>
Giải nhất chung cuộc
DLz0ne


3 Box Ring - Pen
100 ngọc ước nguyện
Giải nhì chung cuộc
BiCent


1 Box ring - pen
50 ngọc ước nguyện</tbody>


Class DW


<tbody>
Giải nhất chung cuộc
ChuCuDeAnh


3 Box Ring - Pen
100 ngọc ước nguyện
Giải nhì chung cuộc
hn1boy


1 Box ring - pen
50 ngọc ước nguyện</tbody>


Class DK


<tbody>
Giải nhất chung cuộc
TuanDaiKa


3 Box Ring - Pen
100 ngọc ước nguyện
Giải nhì chung cuộc


1 Box ring - pen
50 ngọc ước nguyện</tbody>


Class EF


<tbody>
Giải nhất chung cuộc
CoCo


3 Box Ring - Pen
100 ngọc ước nguyện
Giải nhì chung cuộc
DWPRO


1 Box ring - pen
50 ngọc ước nguyện</tbody>


CLass MG<tbody>
Giải nhất chung cuộc
towsweet


3 Box Ring - Pen
100 ngọc ước nguyện
Giải nhì chung cuộc
MULON


1 Box ring - pen
50 ngọc ước nguyện</tbody>
<coccocgrammar></coccocgrammar>

LandOfPhi
08-05-19, 06:15 PM
Đã trao giải xong nhé

vn0962
08-05-19, 08:33 PM
nhan giai nhu nao vay ad oi

dao11
08-06-19, 11:57 AM
đăng ký như nào nhỉ