PDA

View Full Version : Thông Báo Bảo trì máy chủ định kỳ 9:00 đến 10:00Hoàng Nam
07-25-19, 12:28 AM
Chào các bạn.

Bảo tì đinh kỳ máy chủ thời gia bảo trì từ 9:00 đến 10:00 có thể sớm hơn hoặc muộn hơn Ad sẽ thông báo

Bảo trì lần này để bảo dưỡng máy chủ lên sẽ không có update gì về game.

Rất xin lỗi các bạn về bất tiện này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ MU Hà Nội

TVKhai
07-25-19, 09:17 AM
Chào các bạn.

Bảo tì đinh kỳ máy chủ thời gia bảo trì từ 9:00 đến 10:00 có thể sớm hơn hoặc muộn hơn Ad sẽ thông báo

Bảo trì lần này để bảo dưỡng máy chủ lên sẽ không có update gì về game.

Rất xin lỗi các bạn về bất tiện này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ MU Hà Nội

bảo trì nửa chán thế

Hoàng Nam
07-25-19, 09:54 AM
bảo trì nửa chán thế

Xong mình thông báo mà bạn

Hoàng Nam
07-25-19, 09:55 AM
Bảo trì có thể 11:00 mới xong các bạn nhé

Hoàng Nam
07-25-19, 11:22 AM
Đã hoàn tất bảo trì lúc 10:30