PDA

View Full Version : Thông Báo Tắt nhẫn nhiệm vụ cấp 2 sever 2 3Hoàng Nam
07-22-19, 11:15 AM
Tắt nhẫn nhiệm vụ cấp 2 sever 2 3 chuyển.

các bạn muốn làm nhiệm vụ. sang các sever 456789 để làm cấp 2

BQT xin thông báo