PDA

View Full Version : Thông Báo Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 20/07LandOfPhi
07-20-19, 05:31 PM
Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 20/07

Event tổ đổi săn ngọc 21:10 diễn ra ở Atlans Sever 20 ( Thời gian diễn ra 15 Phút )

Giải thưởng bao gồm các loại ngọc

Hình thức là đánh quái sẽ rới ngọc

Event có mở PK tăng hớp dẫn game

BQT MU Hà Nội Thân !!