PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng kết TOP Class và TOP Phú Hộ máy chủ Huyền ThoạiLandOfPhi
07-20-19, 01:29 AM
<tbody>
TOP CLASS DL
Phần Thưởng


Top 1
LUCI
300.000 GCOIN


Top 2
TopVKL

200.000 GCOIN
Top 3
DLz0ne
100.000 GCOIN</tbody>
<tbody>
TOP CLASS DW

Phần Thưởng


Top 1
1102
300.000 GCOIN


Top 2
v0d0i
200.000 GCOIN
Top 3
KANGXIII
100.000 GCOIN</tbody>
<tbody>
TOP CLASS ELF
Phần Thưởng


Top 1
Bong88
300.000 GCOIN


Top 2
01ConGa
200.000 GCOIN
Top 3
GiaNhi
100.000 GCOIN</tbody>
<tbody>
TOP CLASS MG
Phần Thưởng


Top 1
CayZen
300.000 GCOIN


Top 2
ZHoiNach
200.000 GCOIN
Top 3
towsweet
100.000 GCOIN</tbody>
<tbody>
TOP CLASS DK
Phần Thưởng


Top 1
TuanDaiKa
300.000 GCOIN


Top 2
GiaNhii
200.000 GCOIN
Top 3
Songoku
100.000 GCOIN</tbody>
<tbody>
ĐUA TOP PHÚ QUÝ
CHIẾN BINH QUÝ TỘC
Phần Thưởng
Top 1
ChoAnhXjn


<tbody>
[ Wing 2 ] + Luck
và
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] + Luck + 1 Option Tùy Chọn

</tbody>
Top 2
KANGXIII


<tbody>
[ Wing 2 ]
và
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] + Luck + 1 Option Tùy Chọn


</tbody>
Top 3
TuongQuan


<tbody>
[ Wing 1 ] Lông vũ hoặc HHHT


</tbody>
Top 4
SAMSET


<tbody>
[Lông vũ hoặc HHHT ]

</tbody>
Top 5
ZEUS


<tbody>
[ 1 Lông Vũ ]


</tbody>

</tbody>
Đăng ký nhận phần thưởng
Tên nhân vật :
TOP :
Nhận giải option :
TÓP Gcoin BQT sẽ phát vào 12:00 ngày 20/07
<coccocgrammar></coccocgrammar><coccocgrammar></coccocgrammar>

miusumo
07-20-19, 02:23 AM
Tên nhân vật : v0d0i
TOP : 2 class
Nhận giải 200kgc

KANGXIII
07-20-19, 02:31 AM
Đăng ký nhận phần thưởng
Tên nhân vật : KANGXIII
TOP : 3 class DW
Nhận giải option : 100.000 GCOIN

Tên nhân vật : KANGXIII
TOP : 2 ĐUA TOP PHÚ QUÝ CHIẾN BINH QUÝ TỘC
Nhận giải option : [ Wing 2 ]
và
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] + Luck + 1 Option Tùy Chọn

ZEUS
07-20-19, 07:26 AM
Vkl. Nằm viện mấy ngày mất mẹ top PH.
Tên nv: ZEUS
TOP 5 PH
nhận: 01 Lông bướm :(((((((((((((((

tnken93
07-20-19, 07:54 AM
Đăng ký nhận phần thưởng.
Top 3 Class EFF.
tên nv: GiaNhi
Nhận 100000 Gcoint
Top 2 Class DK.
Tên Nv: GiaNhii
Nhận 200000 Goint

31213121
07-20-19, 08:13 AM
Nhận giải top 1 class dw. tên nv 1102

towsweet
07-20-19, 08:36 AM
Nhân vât : towsweet
top : 3 class MG
nhận giải: 100.000 GC

long7
07-20-19, 09:07 AM
LUCI
1
300k GC

viktor
07-20-19, 03:32 PM
admin cho hỏi chút. top phú hộ có đc lấy vũ khí rồng k vậy? chứ vũ khí box 5 trong game giờ đầy cả ra. giá cả thì khá mềm. giờ mà nhận cái gậy triệu hồn luck 10% chẳng hạn thì chắc là cây gậy thứ 10 của sv rồi. mất cả giá trị so với top 1 phú hộ ạ.

cuong321
07-20-19, 03:44 PM
tên nv:01ConGa
top:2 class eff
nhận giải : 200.000gcoi