PDA

View Full Version : Thông Báo Bảo trì định ký - Cập nhật thêm quái icaursLandOfPhi
07-18-19, 09:14 AM
Chào mọi người.

BQT bảo trì định kỳ từ 15:00 đến 15:05 ngày 18/07

Cập nhật thêm bãi quái trani icaurs

Fix lỗi mất tên của Elf

BQT Thông Báo

miusumo
07-18-19, 11:06 AM
Thiếu rồi fixx lỗi ném Q nữa =••=

SAMSET
07-18-19, 05:18 PM
Có 2 con boss Robo máp takan sv2 bị lag không dính độc, adm bảo trì fix luôn