PDA

View Full Version : Sự Kiện Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 13/07 ( Thứ 7 )Hoàng Nam
07-13-19, 07:55 AM
Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 13/07

Event tổ đổi săn ngọc 21:10 diễn ra ở Atlans Sever 20

Giải thưởng bao gồm các loại ngọc

Hình thức là đánh quái sẽ rới ngọc

Event có mở PK tăng hớp dẫn gameBQT MU Hà Nội Thông báo