PDA

View Full Version : Góp Ý Bi vang ac khi buffvannhuva
07-12-19, 02:16 PM
treo 1 may chi dc 2 ac nhung sai eff buff treo buff auto rat hay bi vang mong ad xem xet lai

Hoàng Nam
07-13-19, 07:48 AM
treo 1 may chi dc 2 ac nhung sai eff buff treo buff auto rat hay bi vang mong ad xem xet lai

Bạn inbox mình sửa lý cho. 0961666516