PDA

View Full Version : bị disss



09354877
07-10-19, 11:47 PM
có ai cứ cắm 2 acc tầm 1 2 tiếng là bị diss k?

LandOfPhi
07-11-19, 11:12 AM
có ai cứ cắm 2 acc tầm 1 2 tiếng là bị diss k?

xem mạng có ổn định ko bạn n hé

vannhuva
07-12-19, 07:18 PM
xem mạng có ổn định ko bạn n hé

mạng ổn định nhé do game của ad thôi treo ac ef buff ấn end thì văng suốt ngày