PDA

View Full Version : Thông Báo Tạm thời ngưng Quảng Trường VipHoàng Nam
07-10-19, 06:55 PM
Hiện tại Quảng Trường Vip đang gặp chút vấn đề BQT tạm thời ngưng để fix lại lỗi

Quảng trường vip sẽ mở lại sớm nhất và thông báo lên diễn đàn.

BQT MU Hà Nội Thông Báo