PDA

View Full Version : Thông Báo Cập nhật fix lại Boss vàng sever 2 3Hoàng Nam
07-10-19, 06:28 AM
Chào các bạn BQT cập nhật boss và sever 2 3 thời gian bắt đầu ra boss 8h ngày 10/07

Thời bạn bắt đầu ra boss là 2h 1 lần bắt đầu từ 8:00 trở đi

BQT MU Hà Nội Thông báo