PDA

View Full Version : Thông Báo Thời gian rơi Lông vũ và Huy Hiệu Hoàng TộcLandOfPhi
07-08-19, 06:41 PM
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb7/1/16/269c.png) Phân bố Item Lông vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Tỉ lệ rơi là 0.1%
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ff1/1/16/1f537.png) Lệnh nhặt : /autoblue on ( Nhặt Lông vũ và Huy hiệu Hoàng Tộc )Thời Gian rơi
00:00 17.7.2019

Map rơi
Icarus Sever 2 - 3 -4

tnken93
07-09-19, 12:57 PM
bắt đầu từ ngày 17-7 mới rơi hay chỉ rơi hôm đó thôi adm

lakeda90
07-09-19, 12:59 PM
upppppppppppppppppppppppppppp

ta0
07-09-19, 01:37 PM
DL ko co W thì sao len icarus train v AD

khactam
07-09-19, 01:41 PM
DL cưỡi phượng hoàng lên train

LandOfPhi
07-16-19, 10:09 AM
uppppppppppppppppp

miusumo
07-16-19, 10:46 AM
Upppppppppppp

pkykoy
07-16-19, 08:46 PM
adm k fix noi cho ef a

hihihaha
07-16-19, 08:56 PM
ADM làm ơn vào đọc lại bài viết của tôi và có biện pháp đi