PDA

View Full Version : Thông Báo Tỉ lệ Ép Đồ và Tỉ Lệ Box chuẩn Season 2 tại Mu-HaNoi.VNLandOfPhi
06-26-19, 09:34 AM
Vật Phẩm
Tỷ Lệ Thành Công


Wings 1
Max 70%


Wings 2
Max 40%


Vũ khí chao
Max 70%


+10
Max 75%+11
Max 60%


+12
Max 50%


+13
Max 30%

Tỷ Lệ Hộp Kundun:Vật Phẩm
Tỷ Lệ Rớt Item Exl


Hộp Kundun 1
70%


Hộp Kundun 2
60%


Hộp Kundun 3
50%Hộp Kundun 4
40%


Hộp Kundun 5
30%

miusumo
06-26-19, 10:39 AM
=)) lên là lên

Anh2LucK
07-04-19, 08:55 PM
upppppppppppppppppp sotttttttttttttt =))