PDA

View Full Version : Hướng dẫn Chế Tạo Quạ Tinh và Chiến MãHoàng Nam
06-20-19, 11:52 PM
Hướng dẫn tạo thú nuôi
Nguồn : sưu tầm


Chú ý: Thú nuôi có thể bị đánh rơi khi bạn đang ở chế độ PvP.Cánh kết hợp nguyên liệu tạo Quạ Tinh:http://mu.gate.vn/images/Editor/image/website/Tinh%20nang/image132.jpghttp://mu.gate.vn/images/Editor/image/website/Tinh%20nang/image134.jpghttp://mu.gate.vn/images/Editor/image/website/Tinh%20nang/image136.jpg

1) Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở toạ độ (122,110) ở Lorencia.


2) Chọn chức năng Resurrect Spirit.


3) Trong cửa sổ ghép đồ, đặt vào:
• Một (1) Linh hồn Quạ tinh
• Năm (2) Ngọc Bless
• Năm (2) Ngọc Soul
• Một (1) Ngọc Creation
• Một (1) Ngọc Chaos
• 5 triệu Zen


4) Sau khi thấy và chấp nhận tỷ lệ thành công, nhấn nút “Kết hợp”


5) Nếu kết hợp thành công, 1 con Quạ tinh sẽ được hồi sinh.


6) Trong trường hợp kết hợp thất bại, tất cả nguyên liệu và Zen sử dụng cho việc tạo thú nuôi sẽ biến mất.


Cách kết hợp nguyên liệu tạo Chiến Mã:http://mu.gate.vn/images/Editor/image/website/Tinh%20nang/image137.jpg

1) Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở toạ độ (122,110) ở Lorencia.


2) Chọn chức năng Resurrect Spirit.


3) Trong cửa sổ ghép đồ, đặt vào:
• Một (1) Linh hồn Chiến mã
• Năm (5) Ngọc Bless
• Năm (5) Ngọc Soul
• Một (1) Ngọc Creation
• Một (1) Ngọc Chaos
• 5 triệu Zen


4) Sau khi thấy và chấp nhận tỷ lệ thành công, nhấn nút “Kết hợp”


5) Nếu kết hợp thành công, 1 con Chiến mã sẽ được hồi sinh.


6) Trong trường hợp kết hợp thất bại, tất cả nguyên liệu và Zen sử dụng cho việc tạo thú nuôi sẽ biến mất.

Scottlom
11-18-19, 09:59 PM
<a href="http://prednisolonesod.com/">Prednisolone Valerate Acetate</a>