PDA

View Full Version : Hướng dẫn Làm nhiệm vụ cấp I - II - IIILandOfPhi
02-24-19, 07:44 PM
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Thăng Cấp 1 - 2 - 3

Nhiệm Vụ 1:
Nhiệm vụ 150
Miêu Tả


Cấp độ yêu cầu
Level 150 trở lên


Dành cho các chủng tộc
Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ


Nơi nhận nhiệm vụ
Devias NPC Sevina (183, 31)


Phần Thưởng
-Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
-Phù Thủy thành Pháp Sư
-Tiên Nữ thành Thánh Nữ
-Thuật Sĩ thành Thuật Sư

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/NV1_zpstsvns96e.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/NV1_zpstsvns96e.jpg)


Giai đoạn 1: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Quyển Sách Đế Vương

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/QSDV_zpsdwer9isv.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/QSDV_zpsdwer9isv.jpg)
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia


Giai đoạn 2: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/nv1-2_zpshxxidgqp.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/nv1-2_zpshxxidgqp.jpg)

Chiến binh: Thanh gươm gãy
Phù thủy: Linh hồn phù thủy
Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: Con mắt Abyss
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia

Nhiệm vụ 2: (Nhiệm vụ 220)Nhiệm vụ 220
Miêu Tả


Cấp độ yêu cầu
Level 220 trở lên


Dành cho các chủng tộc
Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư


Nơi nhận nhiệm vụ
NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)


Phần Thưởng
- Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.
- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.
- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/Marlon_zpscfkdg1rq.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/Marlon_zpscfkdg1rq.jpg)
NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)
( Atlans 18,25 )

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/nv2_zps5xgdvsez.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/nv2_zps5xgdvsez.jpg)
Giai đoạn 1: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

Giai đoạn 2: (chỉ dành cho Kỵ Sĩ) Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
Các bạn có thể mua các vật phẩm trên tại Bar Lorencia

Nhiệm vụ 3: ( Thăng cấp Master )Nhiệm vụ Master
Miêu Tả


Cấp độ yêu cầu
Level 400


Điều Kiện
Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220


Dành cho các chủng tộc
Tất cả chủng tộc


Nơi nhận nhiệm vụ
NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia


Phần Thưởng
- Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/Debin_zpsd9dfnvux.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/Debin_zpsd9dfnvux.jpg)
NPC Debin tại Lorencia Tọa độ 146,127

Giai đoạn 1: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/nv3-1_zpshauvzmad.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/nv3-1_zpshauvzmad.jpg)
Các bạn có thể Mua ở Bar Lorencia


Giai đoạn 2: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/Nv3-2_zpsk5gje04v.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/Nv3-2_zpsk5gje04v.jpg)


Các bạn di chuyển đến Map Barrack

Giai đoạn 3: Tiêu diệt Dark Elf . Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin


http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/darkelf_zpsszbejcmc.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/darkelf_zpsszbejcmc.jpg)
Dark Elf

Các bạn di chuyển đến Map Refuge

Sau khi hoàn thành giai đoạn 3. Nhân vật của bạn sẽ thăng cấp thành master tương ứng với nhân vật . Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ thành công .