PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Sự Kiện Chuỗi Sự Kiện Open MU Hà Nội Máy Chủ Huyền Thoại
 2. Sự Kiện Đua Top Alpha Test Máy chủ Huyền Thoại
 3. Hỏi đáp vào game không đc
 4. Sự Kiện Tổng kết đua TOP ALphatest máy chủ Huyền Thoại
 5. Sự Kiện Tổng kết đua TOP 48h máy chủ Huyền Thoại
 6. Sự Kiện Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 13/07 ( Thứ 7 )
 7. Sự Kiện Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 14/07 ( Chủ Nhật )
 8. Tổng Kết Tổng kết TOP Class và TOP Phú Hộ máy chủ Huyền Thoại
 9. Sự Kiện Event PK /dangkypk 21h10 ngày 21/07/2019
 10. Sự Kiện Event Tìm GameMaster 21:10 ngày 25/07/2019
 11. Tổng Kết Tổng kết đua Top ALL máy chủ Huyền Thoại
 12. Sự Kiện Event PK /dangkypk 21h10 ngày 27/07/2019 Sever 20
 13. Sự Kiện Sự kiện Công Thành Chiến Máy chủ Huyền Thoại Thứ 7 Ngày 10/8
 14. Sự Kiện Đăng ký Đấu trường Pkclear Máy chủ Huyền Thoại ( Class )
 15. Sự Kiện Chuỗi Đua TOP tháng 8 Máy chủ Huyền Thoại
 16. Sự Kiện Chia bảng Đấu Trường PKClear
 17. Sự Kiện Tổng kết Thi đấu PK Class Máy chủ Huyền Thoại 1
 18. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Đua TOP ALphatest Máy chủ Huyền Thoại 2
 19. Tổng Kết Tổng kết Đua Top all và Top Phú Hộ máy chủ Huyền Thoại
 20. Tổng Kết Tổng kết đua Top ALL máy chủ Huyền Thoại
 21. Tổng Kết Tổng đua TOP ALphatest máy chủ Huyền Thoại 2
 22. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Event Đua TOP Open Beta Máy chủ Huyền Thoại 2
 23. Sự Kiện Công Thành Chiến lần 2 Máy chủ Huyền Thoại 25/08/2019 ( Chủ Nhật )
 24. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Tổng kết đua TOP All Máy chủ Huyền Thoại 2
 25. Tổng Kết Tổng kết đua TÓP Phú Hộ Máy chủ Huyền Thoại 2
 26. Tổng Kết Tổng kết đua Top CLASS máy chủ Huyền Thoại 2
 27. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Tổng kết đua TOP CLass và Phú Hộ Huyền Thoại 2
 28. Sự Kiện Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện Sân Bóng Huyền Thoại
 29. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Tổng kết đua TÓP ALL Máy chủ Huyền Thoại 2
 30. Sự Kiện Kalima Sự Kiện Đua Top Aphatest máy chủ KALIMA
 31. Sự Kiện Kalima Sự Kiện Đua Top máy chủ KALIMA
 32. Sự Kiện Kalima Khuyến Mãi Nạp Thẻ Open Máy Chủ Kalima
 33. Sự Kiện Kalima Tổng kết đua Top ALL máy chủ KALIMA
 34. Sự Kiện Kalima Tổng kết Phú Hộ Máy chủ Kalima
 35. Sự Kiện Kalima Tổng kết Tóp Class máy chủ Kalima
 36. Sự Kiện Noria Đua top Alpha Test - Nhận triệu Gcent
 37. Thông Báo - Noria Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy chủ NORIA - Season 2.0 vào 14:00 11/4/2020