PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Sự Kiện Chuỗi Sự Kiện Open MU Hà Nội Máy Chủ Huyền Thoại
 2. Sự Kiện Đua Top Alpha Test Máy chủ Huyền Thoại
 3. Hỏi đáp vào game không đc
 4. Sự Kiện Tổng kết đua TOP ALphatest máy chủ Huyền Thoại
 5. Sự Kiện Tổng kết đua TOP 48h máy chủ Huyền Thoại
 6. Sự Kiện Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 13/07 ( Thứ 7 )
 7. Sự Kiện Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 14/07 ( Chủ Nhật )
 8. Tổng Kết Tổng kết TOP Class và TOP Phú Hộ máy chủ Huyền Thoại
 9. Sự Kiện Event PK /dangkypk 21h10 ngày 21/07/2019
 10. Sự Kiện Event Tìm GameMaster 21:10 ngày 25/07/2019
 11. Tổng Kết Tổng kết đua Top ALL máy chủ Huyền Thoại
 12. Sự Kiện Event PK /dangkypk 21h10 ngày 27/07/2019 Sever 20
 13. Sự Kiện Sự kiện Công Thành Chiến Máy chủ Huyền Thoại Thứ 7 Ngày 10/8
 14. Sự Kiện Chuỗi Đua TOP tháng 8 Máy chủ Huyền Thoại
 15. Sự Kiện Tổng kết Thi đấu PK Class Máy chủ Huyền Thoại 1
 16. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Đua TOP ALphatest Máy chủ Huyền Thoại 2
 17. Tổng Kết Tổng kết Đua Top all và Top Phú Hộ máy chủ Huyền Thoại
 18. Tổng Kết Tổng kết đua Top ALL máy chủ Huyền Thoại
 19. Tổng Kết Tổng đua TOP ALphatest máy chủ Huyền Thoại 2
 20. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Event Đua TOP Open Beta Máy chủ Huyền Thoại 2
 21. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Tổng kết đua TOP All Máy chủ Huyền Thoại 2
 22. Tổng Kết Tổng kết đua TÓP Phú Hộ Máy chủ Huyền Thoại 2
 23. Tổng Kết Tổng kết đua Top CLASS máy chủ Huyền Thoại 2
 24. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Tổng kết đua TOP CLass và Phú Hộ Huyền Thoại 2
 25. Sự Kiện Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện Sân Bóng Huyền Thoại
 26. Sự Kiện - Huyền Thoại 2 Tổng kết đua TÓP ALL Máy chủ Huyền Thoại 2
 27. Sự Kiện Chí Tôn Sự Kiện Đua Top Aphatest máy chủ KALIMA
 28. Sự Kiện Chí Tôn Sự Kiện Đua Top máy chủ KALIMA
 29. Sự Kiện Chí Tôn Tổng kết đua Top ALL máy chủ KALIMA
 30. Sự Kiện Chí Tôn Tổng kết Phú Hộ Máy chủ Kalima
 31. Sự Kiện Chí Tôn Tổng kết Tóp Class máy chủ Kalima
 32. Sự Kiện Noria Đua top Alpha Test - Nhận triệu Gcent
 33. Thông Báo - Noria Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy chủ NORIA - Season 2.0 vào 14:00 11/4/2020
 34. Sự Kiện Chí Tôn Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Chí Tôn- Thánh Chiến Đế Vương
 35. Sự Kiện Chí Tôn Chuỗi Sự Kiện Aphatest Máy Chủ Chí Tôn