PDA

View Full Version : Thông Báo Chung 1. Thông Báo Tổng Hợp NPC và Vị Trí NPC.
 2. Thông Báo Giới Hạn Resets Chính Thức - Huyền Thoại - MU-HANOI.VN
 3. Tuyển dụng Tuyển MOD Quản Lý Forum Đợt I
 4. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Huyền Thoại 09/07/2019 - Thông Tin Server Open
 5. Thông Báo Tỉ lệ Ép Đồ và Tỉ Lệ Box chuẩn Season 2 tại Mu-HaNoi.VN
 6. Thông Báo Topic sử lý Hack và Tố cáo HACK - Server Huyền Thoại
 7. Thông Báo Tổng Hợp Quy Định Tại MUHANOI.VN
 8. Tuyen Mem choi open
 9. Tuyển AE Hà Nội Open Vào Guild
 10. ADM Vô Xem
 11. Thông Báo 12:00 Bảo trì chính thức kêt thúc Alphatest Máy chủ Huyền Thoại
 12. Thông Báo Thời gian rơi Lông vũ và Huy Hiệu Hoàng Tộc
 13. Thông Báo Khuyến Mãi Nạp Thẻ 30% Máy Chủ HUYỀN THOẠI
 14. Thông Báo Cập nhật fix lại Boss vàng sever 2 3
 15. Adm fix lại agi
 16. Thông Báo Tạm thời ngưng Quảng Trường Vip
 17. bị disss
 18. QuangDaiCa
 19. Thông Báo Xóa Hoàn Toàn Các Item Nhẫn Halloween
 20. Thông Báo Bảo trì định ký - Cập nhật thêm quái icaurs
 21. Thông Báo Block nhân vật DapDo3 và cùng IP hành vi Lừa Đảo
 22. Thông Báo Cập nhật bãi quái và HHHT ở Kanturu 3
 23. Thông Báo Event Tổ đội săn ngọc 21:10 ngày 20/07
 24. Thông Báo Tắt nhẫn nhiệm vụ cấp 2 sever 2 3
 25. ADM xem xét
 26. Thông Báo Bảo trì máy chủ định kỳ 9:00 đến 10:00
 27. Thông Báo Công thành chiến thử nghiệm ngày 08/08 ( Test thử CTC )
 28. Thông Báo Tạm hoãn CTC máy chủ Huyền Thoại
 29. Thông Báo Bảo trì máy chủ Huyền Thoại 10:00 ngày 15/08
 30. Thông Báo Công Thành Chiến lần 1 Máy chủ Huyền Thoại 18/08
 31. Thông Báo - Huyền Thoại 2 Khuyến Mãi Nạp Thẻ 30% + 25% ATM Máy Chủ HUYỀN THOẠI 2
 32. Thông Báo - Huyền Thoại 2 Hoãn hộp sever !! 21:00 bắt đầu gộp 18/09
 33. Thông Báo - Huyền Thoại 2 Báo danh gộp sever máy chủ Huyền Thoại 2
 34. Thông Báo - Huyền Thoại 2 TOPIC Báo danh chuyển sever lần 2
 35. Thông Báo Chí Tôn Thông Tin Aphatest máy chủ KALIMA - Quyền Năng Trổi Dậy - 14:00 23/10/2019
 36. Thông Báo Chí Tôn Thông Tin Open Beta máy chủ KALIMA 14:00 26/10/2019
 37. Thông Báo Chí Tôn Quy chế xử lý HACK, can thiệp vào game MU Hà Nội
 38. Thông Báo Chí Tôn Bảo trì máy chủ. Nâng cấp hệ thống đường truyền
 39. Thông Báo Chí Tôn 17:30 BQT Tiến hành - Bảo trì kết thúc Alphatest Máy chủ Kalima
 40. Thông Báo Chí Tôn Hạn chế bán Tỷ lệ Gcoin Máy chủ Kalima
 41. Thông Báo Chí Tôn Chính thức mở Huy Hiệu Hoàng Tộc và Lông vũ
 42. Thông Báo Chí Tôn Bảo trì máy chủ Kalima 8:20 ngày 10/11
 43. Thông Báo - Noria Ra Mắt Máy Chủ Mới Noria OBT 11/04/2020- Season 2.0
 44. Thông Báo - Noria Bảo trì máy chủ kết thúc Alphatest - Chuẩn bị cho Open máy chủ Noria
 45. Thông Báo - Noria Hướng dẫn bán hàng = Wcoin máy chủ Noria
 46. Thông Báo - Noria Thu hồi lại đồ 380 sẽ trả lại sau 10 ngày Open
 47. Thông Báo Chí Tôn Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Chí Tôn - Thánh Chiến Đế Vương